ΣΤΑΔΙΟ 1 ΑΠΟ 15—ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρχικά, ψεκάζουμε την εξωτερική επιφάνεια του ρεζερβουάρ με μια ειδική ρητίνη που εμείς παρασκευάζουμε. Η ρητίνη αυτή δημιουργεί στην εξωτερική επιφάνεια του ρεζερβουάρ μια ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ προστατευτική μεμβράνη. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουμε το διάκοσμο (χρώμα) από τα διάφορα χημικά που χρησιμοποιούμε.

ΣΤΑΔΙΟ 3 ΑΠΟ 15—ΠΡΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Το στάδιο αυτό όπως και τα μετέπειτα αποτελείται από αρκετά βήματα. Μέρος αυτής της προ-επεξεργασίας είναι η διαδικασία καθαρισμού (decreasing). Στην εσωτερική επιφάνεια του ρεζερβουάρ υπάρχουν όλων των λογιών οι ρύποι π.χ. mineral greases, λάδια, λίπη, έλαια, γράσα, βρωμιές. Εάν δεν αφαιρεθούν με επιμέλεια όλοι αυτοί οι ρύποι τα επόμενα στάδια αφαίρεσης σκουριάς, συντήρησης μεταλλικού υποστρώματος, πλαστικοποίηση … θα αποτύχουν.

Γι’ αυτό επιμεληθήκαμε και δημιουργήσαμε μια πλειάδα από κατάλληλα και αποτελεσματικά καθαριστικά … Αν και το βήμα αυτό φαίνεται απλό στην πραγματικότητα είναι αρκετά δύσκολο. Ο χρόνος, η θερμοκρασία, η συγκέντρωση των καθαριστικών μας ακόμα και η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούμε είναι μερικοί από τις παραμέτρους που ελέγχουμε επιμελώς.

Το ρεζερβουάρ σε αυτό το στάδιο συνδέεται με κλειστό κύκλωμα πλυντηρίου. Το διάλυμα του κυκλώματος διατηρείται στους 50-90 °C ανάλογα με την περίπτωση, ανακυκλώνεται και φιλτράρεται. Ο χρόνος καθαρισμού κυμαίνεται από 5-10 λεπτά.

Ο καθαρισμός, η συντήρηση και τέλος η πλαστικοποίηση του ρεζερβουάρ δεν είναι μια απλή υπόθεση. Γι’ αυτό δεν παρέχουμε μόνο ένα τρόπο συντήρησης του ρεζερβουάρ.

Για μας, το κάθε ρεζερβουάρ είναι ξεχωριστή περίπτωση και απαιτεί ξεχωριστό τρόπο συντήρησης.

Aφαίρεση μοτοσικλέτα καθαρισμός σκουριά Ρεζερβουάρ Πλαστικοποίηση ντεπόζιτο τεπόζιτο rust fuel tank coating liner