ΣΤΑΔΙΟ 12 ΑΠΟ 15—ΑΠΟΠΛΥΣΗ

Όλα τα υπολείμματα από τα διάφορα στάδια (βήματα, διεργασίες) αφαιρούνται προσεκτικά για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας. Δεν χρησιμοποιούμε στατική απόπλυση αλλά απόπλυση με ροή.

ΣΤΑΔΙΟ 14 ΑΠΟ 15—ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγουμε την εφαρμογή

  • μεταλλικής επίστρωσης προστασίας,
  • ρητίνη ενός ή δύο συστατικών,
  • συνδυασμό των δύο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πλαστικοποίηση γίνεται κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες όπως η σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος, η θερμοκρασία της μεταλλικής επιφάνειας (σημείο δρόσου) ...

ΣΤΑΔΙΟ 15 ΑΠΟ 15—ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία συντήρησης ξεπλένουμε την εξωτερική επιφάνεια του ρεζερβουάρ με ζεστό νερό αφαιρώντας την προστατευτική επίστρωση για να σας το παραδώσουμε.

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μετά από μεγάλη έρευνα αγοράς καταλήξαμε στην κορωνίδα του είδους.

  • Εμπεριέχει υψηλό ποσοστό στερεών.

  • Σχηματίζει ανθεκτική μεμβράνη υψηλού πάχους

  • Αντέχει σε συνεχή θερμοκρασία 150C.

  • Έχει άριστες ιδιότητες αντιδιαβρωτικής προστασίας

  • Είναι εξαιρετικά ανθεκτική σε: Βενζίνες Πετρέλαια καύσιμα διυλιστηρίων,  αλκοόλ ...

Περισσότερες πληροφορίες βλέπε "προιόντα"

Παράδοση Καθαρισμός Σκουριάς Ρεζερβουάρ Πλαστικοποίηση