ΣΤΑΔΙΟ 9 ΑΠΟ 15 ΑΦΑΙΡΕΣΗ-ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

Σε αυτό το στάδιο η μέθοδος που θα επιλέξουμε εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ρεζερβουάρ. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει το κάθε ρεζερβουάρ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση.

CASE A: Αν τα τοιχώματά του ρεζερβουάρ έχουν πάρα πολύ σκουριά (το ρεζερβουάρ μιας αντίκας, ή το ρεζερβουάρ ) η πείρα μας έδειξε πως δεν είναι φρόνιμο να την αφαιρέσουμε διότι με αυτό τον τρόπο αυτά αδυνατίζουν. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγουμε την αδρανοποίηση της σκουριάς. Αναγάγουμε το σκουριασμένο στρώμα σε οργανικό σταθερό μέταλλο, μια πολύ σκληρή χωρίς πόρους επίστρωση η οποία αφ’ ενός μεν προστατεύει το υποκείμενο μέταλλο από την υγρασία και την σκουριά αφ’ ετέρου το ενισχύει.

CASE B: Αν όμως τα τοιχώματα του ρεζερβουάρ δεν έχουν υποστεί μεγάλη διάβρωση επιλέγουμε την διάλυση της σκουριάς προκειμένου να δημιουργήσουμε μια μεταλλουργικά καθαρή επιφάνεια.

 

ΥΠ’ ΟΨΙΝ Σε όλες τις περιπτώσεις τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι δικής μας παρασκευής.

Προετοιμασία Εταιρεία αφαίρεση καθαρισμός σκουριά Ρεζερβουάρ Πλαστικοποίηση ντεπόζιτο τεπόζιτο rust fuel tank coating liner

Αδρανοποίηση σκουριας

 

  Προστασία μετάλλου από σκουριά